دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

کمیته راهبردی پروژه ملی دانشگاه مجازی

    دکتر   حمیدرضا ربیعى (مجری طرح)

  دکتر   محمد قدسی     (دانشگاه صنعتی شریف)

    دکتر   پارسایی             (دانشگاه تهران)

  دکتر   جلالی                (دانشگاه علم وصنعت)

   دکتر   حسن شفازند     (دانشگاه شهید باهنرکرمان)

   دکتر   بدیع                   (مرکزتحقیقات مخابرات)

    دکتر   مقدم                 (دانشگاه تربیت مدرس)

   دکتر   داود کریم زادگان  (دانشگاه پیام نور)

 

اعضای خارج ازکشور

کمیته راهبردی پروژه ملی دانشگاه مجازی

 دکتر علی ربیع (مسوول دانشگاه مجازی ملی ایران درامریکا)

 دکتر اریک نایهولد (دانشگاه دارمشتات آلمان)

 

اعضای

 کمیته آموزش الکترونیک شورای عالی اطلاع رسانی

  دکتر   رییعی       (مجری طرح)

دکتر   قدسی      (دانشگاه صنعتی شریف)

 دکتر   پارسایی    (دانشگاه تهران)

  دکتر   جلالی       (دانشگاه علم وصنعت)

 دکتر   اکبری        (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

  دکتر   مقدم         (دانشگاه تربیت مدرس)

 دکتر   کریم زادگان (دانشگاه پیام نور)

نوشته شده در ۱۳۸۸/٢/۱ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ توسط میلاد درویش نظرات () |


Design By : Night Skin