دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

عنوان

از این شرکت به آن شرکت

نویسنده

آندره نولان

متن کامل لطیفه

تازه وارد شرکت شده ام.

توی هر شرکتی که وارد می شوم باید جمع کند بروند.

قبل از این که من به شرکت بیایم، کارها خوابیده.

قرارداد، مصاحبه یا گزینشی در کار نیست.

من، مدیران و رئیس شرکت را نمی شناسم.

پرونده ها، پوشه ها، میزها و صندلی ها را بسته بندی کرده اند.

من هم همراه وسایل، تجهیزات و کارکنان قدیمی شرکت جا به جا می شوم.

پس از جابجایی، از این شرکت هم باید بروم.

من کارگر فصلی حمل بار هستم.

کلیدواژه

استخدام ؛ شغل سیار ؛ محل کار

منبع

روزنامه همشهری،‌ پنجشنبه 26 بهمن 1385، سال پانزدهم، شماره 4207، صفحه 28.

 

 

عنوان

کارمند تازه وارد

متن کامل لطیفه

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: «یک فنجان قهوه برای من بیاورید.»

صدایی از آن طرف پاسخ داد: «شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با کی داری حرف می زنی؟»

کارمند تازه وارد گفت: «نه»

صدای آن طرف گفت: «من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق.»

مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: «و تو میدانی با کی حرف میزنی، بیچاره.»

مدیر اجرایی گفت: «نه»

کارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سریع گوشی را گذاشت.

کلیدواژه

مدیر ؛ کارمند ؛ روابط سازمانی ؛ فرهنگ سازمانی ؛ اشتباهات کارمندان تازه وارد ؛ آموزش اولیه کارکنان ؛ آموزش بدو ورود ؛ فرایند اجتماعی کردن

 

عنوان اشتباه موردی
متن کامل لطیفه

کارمندی به دفتر رئیس خود می رود و می گوید: «معنی این چیست؟ شما 200 دلار کمتر از چیزی که توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید.»

رئیس پاسخ می دهد: «خودم می دانم، اما ماه گذشته که 200 دلار بیشتر به تو پرداخت کردم هیچ شکایتی نکردی.»

کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: «درسته، من اشتباه های موردی را می توانم بپذیرم اما وقتی به صورت عادت شود وظیفه خود می دانم به شما گزارش کنم.»

کلیدواژه حقوق و دستمزد ؛ زیاده خواهی ؛ صداقت ؛ منافع فردی ؛ منافع سازمانی

 

*منبع : راهکار مدیریت

نوشته شده در ۱۳۸۸/۸/٢٧ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ توسط میلاد درویش نظرات () |


Design By : Night Skin