دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

انقلاب کینزی ازچهارنظر قابل بررسی است.

  • اول عقاید کینز واکنشی است دربرابر عقاید نئوکلاسیک،ابتدا کینزبه ایمان قطعی اقتصاددانان نئوکلاسیک مبنی براین که تعادل اقتصادی درتمام بازارها به وسیله ی مکانیسم خودکار رقابت کامل به دست می آید،حمله کرده وفروض نئوکلاسیک ها را منسوخ می داند.
  • دوم کینز نظریه ی جدیدی برای هر بازاربر اساس فروض جدید ارائه می دهد.
  • سوم علیرغم نظریات نئوکلاسیکها به ویژه مارشال که بیشترجنبه ی خرد-اقتصادی دارد، کینز تحلیل خود را براساس «متغیرهای کلی» که جنبه ی کلان – اقتصادی دارد را ارائه می دهد.
  • چهارم«انقلاب کینزی»علاوه براین که طبق نظردوم به عنوان زمینه های جدید در «اقتصاداثباتی» محسوب میشود برای اولین بار چارچوب عملی سیاست را درزمینه ی «اقتصاددستوری» تشریح می کند.

منبع: تفضلی، فریدون،تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تامعاصر، ویرایش 2؛ تهران ، نشر نی، چاپ هشتم، 1387 .

نوشته شده در ۱۳۸۸/۱٠/٢٥ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ توسط علیرضا خزایی نظرات () |


Design By : Night Skin