دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

مدیریت راهبری فناوری اطلاعات و یا همان ITG چیست و چرا امروزه مورد توجه سازمان هاست ،‌ روشنی این مفهوم از لفظ بکار گرفته شده در فرهنگ لغت فارسی و وصف راهبری مفهوم را اینگونه روشن می سازد که ساز مان ها برای پروژه های فناوری اطلاعات خود نیاز به گرفتن فید بک و در مفهوم حقیقی راهبری و رهبری دارند از اینرو بخش هایی به عنوان بخش ITG در دپارتمان IT سازمان ها مطرح می شود تا به دریافت گزارشات و بررسی پروژه های اجرایی این فناووری بپردازد این بررسی شامل بررسی فرایند اجرا شده با فرایند نوشته شده ،‌اثر بخش بودن ،‌کارایی داشتن فناوری و ..

در توصیف مفاهیم مطرح شده و ارتباط آنها در راهبری فناوری اطلاعات لغت اول با مفهوم چالاکی در واقع بررسی راهبری فناوری اطلاعات را در این امر مورد توجه قرار داده است که فناوری یا پروژه فناوری اجرا شده چالاکی لازم را در برخورد با مسائلی که مسبب بروز آن بوده است شده یا خیر 

در تشریح مفهوم لغت دوم خود استقلایی و رسیدن به استقلال است که یکی دیگر از مهارت هایی ITG در یافتن اینکه چرخه فناوری اجرا شده در خود استقلالی و خود کفایی سیستم و سازمان چه تاثیری داشته است

در آخر مساعی و همکاری در سیستم مطرح می شود که مفهوم انتزاعی ندارد و در حقیقت بررسی راهبری فناوری اجرا شده در همسانی و اشتراک فعالیت های اجرایی را مورد بررسی قرار می دهد که چقدر سیستم فناوری اطلاعات اجرا شده توانسته است در کاهش بوروکراسی و رسیدن به کارایی موثر باشد .

برگرفته از مطالعات بنده از مقالات :‌

1. آیدا حقیقی

2.طرح و مدل GOVERNANCE شما چیست ؟

3.IT IS ASSENTIAL TO MANAGE TRANSACTION

4.ITG پروژه درسی درس مدل سازی گردآوری گرجی- شهبازی - درویش

نوشته شده در ۱۳۸٩/٢/٢٥ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ توسط میلاد درویش نظرات () |


Design By : Night Skin