دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

نخستین جلسه مشترک دانشگاهها و موسسات آموزش الکترونیکی با حضور رؤسای هیأت موسس ، جناب حجتالاسلام ابوترابی، جناب آقای دکتر خرازی، جناب آقای دکتر ربیع و مسئولان موسسات مذکور و دکتر طاهری نماینده وزیر علوم در دفتر دانشگاه مهرالبرز تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا روسای موسسات آموزش عالی ضمن معرفی و بیان تاریخچه ای از سوابق تشکیل، بر اهمیت و ضرورت تشکیل کنسرسیوم تاکید کردند.
سپس حجتالاسلام ابوترابی ضمن تاکید بر تقویت کنسرسیوم بر ضرورت توسعه دانشگاههای مجازی بویژه بدلیل مصونیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تاکید نمودند و تشکیل این مجمع را بسیار مهم برای تقویت ماموریتها ی آموزشی و فرهنگی برشمردند، سپس دکتر خرازی الزامات شرایط محیطی و جامعه جهانی برای تقویت همکاریها بصورت شبکهای را تبیین نمودند و بر ضرورت گسترش همکاریها و تعامل تاکید داشتند.

دکتر علیرضا ربیع رئیس هیئت موسس فارابی از تجارب جهانی وبین المللی مبتنی بر کار به صورت شبکه ای گزارش ونمونه هائی ارائه نمودند وتشکیل این مجمع را بسیار مفید ارزیابی نمودند.
در پایان آییننامه تشکیل کنسرسیوم دانشگاههای مجازی و الکترونیکی به بحث وبررسی و کلیات آن به تصویب اعضا ءرسید و مقرر گردید. یک گروه کاری متشکل از نمایندگان مؤسسات مذکور برای نهائی نمودن آئیننامهها و تدوین یک برنامه اجرائی ظرف یک هفته آینده اقدام نمایند.

نوشته شده در ۱۳۸۸/۱/۳٠ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ توسط میلاد درویش نظرات () |


Design By : Night Skin