دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات
دروس مشترک

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

جمع

نظری

1

تئوریهای مدیریت پیشرفته

2

34

34

2

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

34

34

3

تحلیل آماری

2

34

34

4

سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته

2

34

34

5

مدیریت منابع اطلاعاتی

2

34

34

6

تحقیق در عملیات پیشرفته

2

34

34

7

تحلیل و طراحی سیستم‌های ساختار یافته

2

34

34

8

سیستم‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی

2

34

34

9

سیستم‌های معین تصمیم‌گیری و خبره

2

34

34

10

فن‌آوری اطلاعات

2

34

34

جمع دروس مشترک

20

34

34

دروس تخصصی گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

جمع

نظری

عملی

11

کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمان

2

34

34

-

12

مهندسی به کمک کامپیوتر (CASE)

2

34

34

-

13

روش شناسایی ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی

2

34

34

-

14

مدل‌سازی اطلاعات سازمان

2

34

34

-

15

موارد عملی سیستم‌های اطلاعاتی

2

34

-

34

16

پایان نامه

4

68

68

 

جمع دروس تخصصی گرایش

14

 

 

 

 

دروس پیش‌نیاز و کمبود

14 واحد از دروس زیر که  به تشخیص گروه ارائه خواهد شد.

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

جمع

نظری

24

زبان تخصصی پیش‌نیاز

2

34

34

25

ریاضی پیش‌نیاز

2

34

34

26

آمار پیش‌نیاز

2

34

34

27

روش تحقیق پیشرفته پیش‌نیاز

2

34

34

28

کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم‌افزارها

2

34

34

29

مبانی سازمان و مدیریت

3

51

51

30

مدیریت رفتار سازمانی

3

51

51

31

پژوهش عملیاتی 3

2

34

34

32

مدیریت تولید

3

51

51

33

مدیریت مالی

3

51

51

34

کنترل پروژه

2

34

34

35

مدیریت خرید، انبارداری و توزیع

3

51

51

36

بازاریابی و مدیریت بازار

3

51

51

37

طرح‌ریزی، تعمیرات و کمبود

3

51

51

38

کارگاه فناوری اطلاعات و کامپوتر

1

34

-

39

نظریه های اقتصاد سیاسی

3

51

51

با این چارت حدود ٢۴ واحد تا پایان باقی مانده است و نظر به ١۴ واحد ارائه شده برای ترم ٣ در صورت پاس کردن ١٠ واحد برای ترم آخر واحد باقی می ماند

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٤/٢٢ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ توسط میلاد درویش نظرات () |


Design By : Night Skin