دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

روز مــــادر ، هــوای بــعــضــی زنــهــا را داشــتــه بــاشــیــد 

زنـــــهـــــایـــــی کــــه مــــــادر نـــــیـــــــســـــــتـــــــنـــــــد .
آنـــهـــایـــی کـــه نـــمـــیـــتـــوانـــنـــد مـــــــادر بـــاشـــنـــد .
 آنـــهـــایـــی کـــه هـــرگـــز مـــــــــادر نـــخـــواهـــنـــد شـــد .
آنهایی که قبلا مـادر بودند ولی فرزندشان را از دست داده اند .
و مــــــــــادران خـــــــــفـــــــــتـــــــــه در خــــــــــاکــــــــــ . . .
مادر روزت مبارک .......


 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۳ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ توسط میلاد درویش نظرات () |


Design By : Night Skin