چگونه در موقعیت های دشوار کامیاب شویم؟

  اگر دانش ندارید افتخار و موفقیتی کسب نمی کنید.

انتظار وجود موانع را داشته باشید ولی بر اهدافتان تمرکز کنید.

اگر نخواهید که کاری بکنید، هیچ کاری نمی کنید.

اگر شکست نخورید هرگز محدودیت ها را نمی شناسید.

ایام دشوار تا ابد طول نمی کشد.

برگرفته از کتاب زن توانا،اثر فان گرمر، مترجم سیمین موحد

/ 1 نظر / 13 بازدید
مریم

مرسی؛ خیلی خوب بود