هفت عادت مردمان غــــــــِر موٍٍٍٍٍثـــــــــــر

به نقل از جان کاوی اگر می خواهید جزو افراد غیر موثر در زندگی و جامعه باشید  به موارد زیر توجه کنید :

یک- واکنشی باشید ! به خود تردید کنید و دیگران را سرزنش کنید !

دو - بدون هدف روشن و مشخص کار کنید !

سه - به اضطراب ها اولویت بدهید !

چهار- به برد و باخت بیندیشید !

پنج - بخواهید که ابتدا شما را درک کنند !

شش- اگر نمی توانید ببرید مصالحه کنید !

هفت - از تغییر بترسید و مترصد بهبود نشوید !

با رعایت موارد بالا مطمئن باشید یک زندگی پوچ  و غیر موثر در روابط اجتماعی و پیرامونتون به ارمغان می آورید ..

تا بحال به این مورد دقت کرده بودید ؟ چند درصد آنها مطابق با روحیات شماست ..

 

منبع :  نقل از کتاب مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول / کاوی

/ 0 نظر / 9 بازدید