تبلیغات الکترونیک روی پلاک خودروها!

این روزها قانون‌نویسان کالیفرنیا در حال سبک سنگین کردن لایحه جدیدی هستند که اگر تصویب شود، پلاک‌های الکتریکی خودروها می‌تواند به نمایشگرهای ال.ای.دی تبلیغاتی تبدیل شود و در زمان‌هایی که خودرو حرکت نمی‌کند، پیام‌های تبلیغاتی نمایش دهد. بدین ترتیب،‌ هر خودرو به یک تابلوی تبلیغاتی متحرک تبدیل خواهد شد.

به گزارش پاپ‌ساینس، وقتی خودروها در حال حرکت باشند، پلاک الکترونیکی حروف و اعداد معمول پلاک را نمایش خواهد داد. اما اگر خودرو پارک بشود و یا بیشتر از 4 ثانیه در ترافیک یا پشت چراغ قرمز متوقف شود، پلاک می‌تواند هر چیزی، از تبلیغات گرفته تا اطلاعات ضروری را نمایش بدهد.

بسیاری معتقدند که چنین اقدامی می‌تواند به ایالت کالیفرنیا جانی تازه ببخشد. از یک طرف در بزرگراه‌هایی که با اطلاعات چندرسانه‌ای مختلف اشباع شده، ‌چنین اقدامی می‌تواند یک ابزار سرگرمی و حواس‌پرتی جدید برای رانندگان باشد. همچنین در مناطقی که ترافیک سنگین دارند،‌ این اقدام می‌تواند راه بسیار خوبی برای انتقال اطلاعات فوری باشد. حتی در مواقعی که یک فاجعه نزدیک است، مانند سیل، ‌آتش‌سوزی، زلزله و یا حتی سونامی، ‌این روش می‌تواند به سرعت دستورالعمل‌های فوری و ضروری را در اختیار رانندگان قرار بدهد.

تصور کنید که این امکان به وجود بیاید و فراگیر هم بشود. پشت چراغ قرمزها برای خودش نمایشگاهی خواهد شد!

به نقل از مجله فناوری دانش

 

/ 0 نظر / 10 بازدید