رنگین کمان نکته ها

 

 

فراخ سنگی و بردباری دست افــزار ســــروری اســـــت.

 

رخـــــت بـســـتــــن نــــــزدیـــــک اســـــــــت.

 

ســـتــیــز تـــدبــیــر را بــــــــاطــل مـی کـــنــد.

 

نـنــگــر کــه گـــویـنده کیست بنگر که گفتارش چیست.

 

تقدیر ارباب مردان ترســـوســت و بـــرده مـــردان شجاع.

 

چشــم بستـن بر اندیشه های دیگران زیان گرانی در پی دارد.

 

بـالاتـر از هــمه چــیز این‌است‌که با خودمان صادق باشـیم.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید