بــابـــای دارا و بابای ندار

توصیه های پدر ثروتمند، پدر فقیر

مولف: رابرت کیوساکی

تلخیص: لطف اله علی پور

 

در زندگی خطر کردن را بیاموزید.

اندیشه های والا داشته باشید.

درس های زندگی را بیاموزید و در جهت آموخته ها حرکت کنید.

همیشه این نکته را بدانید که تغییر دادن خودتان بسیار راحت تر ازعوض کردن دیگران است.

ترس از متفاوت بودن، اکثر افراد را از جستجوی روش های نو برای حل مشکلات باز می دارد.

ثروت، قابلیت فردی است برای زیستن در روزهای آینده زندگیش!!

/ 0 نظر / 22 بازدید