چهل طرح برتر سال ۲۰۱۲

در اینجا نگاهی داریم به طرح های مفهومی برتری که در طی یکسال گذشته میلادی در YankoDesign به نمایش گذاشته شد، در همین بلاگ در بازه های مختلف زمانی برخی از این طرح ها به همراه توضیحات تکمیلی ارائه شده بود. اما این پست صرفا مروری دارد بر برترین طرح ها در سال ۲۰۱۲ میلادی، آرشیو طرح های اینچنینی مفهومی و مقایسه آن به آنچه در سال آینده میلادی به وقوع خواهد پیوست در نوع خود می تواند جالب توجه باشد. به نام طراحان هم توجه کنید، برای ما هم جالب بود وقتی نام چند طراح ایرانی را در میان تصاویر مشاهده کردیم:

چهل طرح برتر سال 2012

Spider Computer by Nikolaus Frank-40

چهل طرح برتر سال 2012

39- Viva Speakers by Jang se-chan

چهل طرح برتر سال 2012

38- Circle – A Continuous Printer by Yang Jae Wook

چهل طرح برتر سال 2012

37-Curious Mobile Phone by Youngkwang Cho

چهل طرح برتر سال 2012

Donut Plug Socket Concept by Suhyun Yoo, Eunah Kim & Jinwoo Chae-36

چهل طرح برتر سال 2012

35- NANOLET – iPod Nano Wristband by Curve Creative

چهل طرح برتر سال 2012

34-Puma Speed Kitty – Shoe Concept by Adam Nagy

چهل طرح برتر سال 2012

33-Topless Shoes by Zhao Xiaoliang, Han Like, Liu Peng, Meng Qingbao, Ren Mingjun, Yang Xiao, Chen Xuan & Lin Lin

چهل طرح برتر سال 2012

32-Mobikoma Concept Phone & Tablet by Kamil Izrailov

چهل طرح برتر سال 2012

31-Tesla C – Concept Vehicle by Dejan Hristov

چهل طرح برتر سال 2012

30-SmartMix – Digital Mixing Bowl by J. Ryan Eder & Chris Daniels of Priority Designs

چهل طرح برتر سال 2012

29-DrawBraille Mobile Phone Concept by Shikun Sun

چهل طرح برتر سال 2012

28-iBaby – Smartphone Ultrasound Device by Jung Jun Hwang

چهل طرح برتر سال 2012

27-iPod Nano Touch Concept by Enrico Penello

چهل طرح برتر سال 2012

26-Monocasco Concept Bike by ART-TIC Team

چهل طرح برتر سال 2012

25-Portable Home by Mehdi Hidari Badie

چهل طرح برتر سال 2012

24-Supercar & Superyacht for Strand Craft by Eduard Gray

چهل طرح برتر سال 2012

23-The Blue Experience – Facebook Phone by Tolga Tuncer

چهل طرح برتر سال 2012

22-BlackBerry Concept Phone by John Anastasiadis

چهل طرح برتر سال 2012

21- Hole Measuring Tape by Sunghoon Jung

چهل طرح برتر سال 2012

20-D – Can Camera by Jean-michel Bonnemoy

چهل طرح برتر سال 2012

19- iPhone Case by Löytö Esineiden

چهل طرح برتر سال 2012

18-Re-Warming – Coffee Warming Stick by Hyewon Lee

چهل طرح برتر سال 2012

17-U Transfer – USB Stick Concept by Yiyan Cao

چهل طرح برتر سال 2012

16- Alto Sewing Machine by Sarah Dickins

چهل طرح برتر سال 2012

15-E-Board (Easy Board) Ironing Board by Mohsen Jafari Malek

چهل طرح برتر سال 2012

14-Wolke 7 – Home in the Sky by Timon Sager

چهل طرح برتر سال 2012

13-Space 65′ by KEYFRAMESTUDIO

چهل طرح برتر سال 2012

12-iPhone 5 Concept by Antoine Brieux of NAK Studio

چهل طرح برتر سال 2012

11-Flat CD Mouse – Mobile Laptop Mouse by Taewon Hwang

چهل طرح برتر سال 2012

10-Ninja Time watch by Andy Kurovets

چهل طرح برتر سال 2012

9-Bluephone Facebook Phone Concept by Michal Bonikowski

چهل طرح برتر سال 2012

8-iPhone PRO Concept Mobilephone by Jinyoung Choi

چهل طرح برتر سال 2012

7-Solar Floating Resort by Michele Puzzolante

 

چهل طرح برتر سال 2012

6-Lifebook Concept – Laptop Concept by Prashant Chandra

چهل طرح برتر سال 2012

5-Warm On – Bathtub Warming Stones by Sunmi Hwang, Hyunjoo-Lee & Jiwon-Seok

چهل طرح برتر سال 2012

4-Chameleon Bandage – Band-aid Redesign by Xue Xing Wu, Zi Yu Li, Yue Hua Zhu & Zhi Qiang Wang

چهل طرح برتر سال 2012

3-Almighty Board – Digital Kitchen Assistant by Jaewan Jeong

چهل طرح برتر سال 2012

2-Cronos Yacht by Simone Madella and Lorenzo Berselli

چهل طرح برتر سال 2012

1-iPhone 6 Concept by Antoine Brieux for NAK Studio

منبع: YankoDesign

 

/ 0 نظر / 18 بازدید